کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات و برنامه‌‏های کاربردی نایس استار به دقت ملاحظه فرمایید.

ورود کاربران به وب‏‌سایت نایس استار هنگام استفاده از پروفایل شخصی، طرح‏‌های تشویقی، ویدئوهای رسانه تصویری نایس استار و سایر خدمات ارائه شده توسط نایس استار به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات نایس استار است. توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین نایس استار از سوی کاربر است.